ใบสมัครเรียนต่อออสเตรเลีย

ใบสมัครเรียนต่อออสเตรเลีย

*** เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ กดส่งข้อมูลสำเร็จ ให้ดำเนินการอัพโหลดเอกสารในขั้นตอนถัดไป (สามารถอัพโหลดภายหลังได้)

มีพี่น้องร่วมสายเลือดหรือไม่?
มีญาติอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียหรือไม่
เคยไปศึกษาต่อต่างประเทศมาก่อนไหม?
มี หรือเคยมี VISA ประเทศอื่นหรือไม่?
เคยถูกปฏิเสธ VISA มาก่อนหรือไม่
เคยไปประเทศไหน และอยู่เกิน 15 วัน บ้างหรือไม่?
เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือไม่?
มีโรคประจำตัวหรือไม่?
สถานภาพ
แหล่งเงินทุนสนับสนุน
arrow&v
หลักสูตรที่สนใจไปศึกษาต่อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
arrow&v

*** กรุณากรอกวุฒิการศึกษา  2 วุฒิที่สำเร็จล่าสุด, กรณีจบสูงสุดวุฒิ ม.6 ให้กรอกเพียงวุฒิเดียว และเว้นว่างตรงหลักสูตรทีจบ 2

*** สามารถกรอกประวัติการทำงานได้ แม้ไม่มีใบรับรองการทำงาน, กรณีไม่เคยทำงานเลยให้เว้นว่างไว้,

     ถ้าช่วยธุรกิจของครอบครัวหรือญาติ กรุณาระบุข้อมูลด้วย

เมื่อ VISA ผ่าน อนุญาตให้ทาง Festallor Education ใช้รูป ชื่อ และข้อความ เพื่อประชาสัมพันธ์ลง website เราหรือไม่

เมื่อกด Submit แล้ว อย่าปิด หรือกด reload กรุณารอ จนกว่าจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาว่าส่งข้อมูลสำเร็จ

อาจใช้เวลามากกว่า 10 นาที ขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์ของเอกสารที่อัพโหลด และความเร็วของอินเทอร์เน็ต

พอส่งข้อมูลสำเร็จให้กดปิดหน้าต่าง