ฝ่ายทักษะอาชีพ และการจ้างงาน ยินดีต้อนรับ

1/2

Welcome to 

Department of Laboratory Produce and Research Products

Festallor Education School of English

festallor

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ ผลิตและวิจัยผลิตภัณฑ์

ประวัติ
ภาระหน้าที่
—Pngtree—medical_pharmacy_chemistry_

PROMOTION

ประวัติ

       ในปี 2016 เราได้จัดตั้งสถานที่ผลิตเครื่องสำอางค์ขึ้นในนาม 'Festallor' เพื่อใช้เป็น Hub และสถานที่ในการคิดค้นทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นในจังหวัดน่าน โดยสถานที่ผลิตของเราได้มีการจดทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย ภายใต้การควบคุมการผลิตที่ได้มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณะสุขจังหวัด ทำให้เราได้มีโอกาสการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคออกมาเรื่อยๆ

 

       โดยเราได้รับความร่วมมือการ Researcher หรือนักวิจัยหลายๆท่าน จากสถาบันวิจัยอันดับ 1 ของประเทศ และ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอับดับต้นๆ ของประเทศ มาร่วมมือในการวิจัยแต่ละครั้ง

 

        นอกจากนี้เรายังได้มีการใช้ผลผลิตจากธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นส่วนสำคัญของผลิตภัณฑ์ และยังถือเป็นการช่วยสนับสนุนผลิตผลจากชาวบ้านอีกด้วย

 

       ตอนนี้เราจึงได้มีการเปิดสถานที่ผลิต เพื่อมอบความรู้ ในการผลิตเครื่องสำอางค์ แก่ผู้ที่สนใจ อยากเรียนรู้ และอยากทำผลิตภัณฑ์ดีๆใช้เอง อีกทั้งเรายังรับวิจัยผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของผู้ประกอบ ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ หรือผลการวิจัย ในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างนวัตกรรม New Product ที่ยอดเยี่ยมสู่อนาคต

laboratory
1/2

ภาระหน้าที่

   เราเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ติดต่อประสานงาน ปฎิบัติและรับผิดชอบในด้านการผลิตและวิจัยผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสร้างความรู้ด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน แก่บุคคลที่สนใจ ถือเป็นการพัฒนาอาชีพ ให้ไปสู่จุดมุ่งหมายในการสร้างตนให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ตามความสนใจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

LINK

​ 1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ​
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3. ฝึกอบรมให้ความรู้

เรียนภาษาอังกฤษ น่านนคร

คอร์สซัมเมอร์

เรียนต่อต่างประเทศ

ฝึกอบรม

NEW PRODUCT

"สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยมาตรฐานระดับประเทศ"

สัมมนา