6 ข้อแตกต่าง ทำไมเรียนภาษาอังกฤษต้อง Festallor Education School of English


ทำไมเรียนภาษาอังกฤษต้อง โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เฟสเฑอเลอร์ เอ็ดดูเคชั่น?

มาทำความรู้จักพี่เฟสให้มากขึ้นดีกว่า ถึงแม้พี่เฟสจะเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ แต่ประสบการณ์ และความสามารถพี่เฟสก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก..! มาดูกัน━━━━━━━━​


1. ประสบการณ์การศึกษา เหนือระดับ


ด้วย ประสบการณ์ด้านการศึกษา ที่มากกว่า 10 ปี

และเรายังเป็น เอเจนต์ศึกษาต่อต่างประเทศ ชั้นนำของภาคเหนือ

เราจึงนำข้อได้เปรียบของการศึกษาในหลายประเทศ

มาพัฒนาหลักสูตรการสอน ที่สามารถสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังตอบโจทย์การศึกษาในประเทศไทย

ทำให้นักเรียน ได้รับประสบการณ์ในระหว่างชั้นเรียน ที่แปลกใหม่

และไม่น่าเบื่ออีกต่อไป━━━━━━━━​2. ครู/ผู้สอนคุณภาพ


ครู/ผู้สอน ทุกคนของเรา เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ

ระดับสูง เพราะเราเชื่อว่าครูไม่เพียงแต่สอนได้ดี แต่ต้องเป็นแบบอย่างของ

ความสำเร็จได้ ผู้สอนสามารถให้ความรู้ด้วยสำเนียง การออกเสียงที่ดี

รวมถึงสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรม และการใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

เนื่องจากผู้สอน มีประสบการณ์ ในด้านการศึกษามากกว่า 3 ปี และเคยเรียน

หรือใช้ชีวิตอยู่ใน 5 ประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ อันได้แก่ ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์ แคนนาดา สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร━━━━━━━━​3. มาตรฐานการเรียนการสอน เป็นที่ยอมรับระดับสากล


นักเรียนของเราจะเหมือนเรียนอยู่ที่ต่างประเทศ

และ หลักสูตรของเรา

ยังเป็นที่ยอมรับในสถาบันการศึกษาระดับสากล━━━━━━━━​4. จบหลักสูตรสามารถ Pathway เรียนต่อ ระดับที่สูงขึ้นได้


จากประสบการณ์ด้านการศึกษาที่ผ่านมา...

ทำให้เร