โครงการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเรียนภาษาที่กรุง Melbourne


โครงการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเรียนภาษา Melbourne ประเทศ Australia

Festallor Education ได้จัดทำโครงการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเรียนภาษาที่กรุง Melbourne ประเทศ Australia ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปได้เข้าร่วม จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะมีช่วงเวลาที่แน่นอนในระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม ของทุกปี โดยมีระยะเวลาให้เลือก 1 สัปดาห์, 2 สัปดาห์, และ 4 สัปดาห์ ดังนี้


โครงการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเรียนภาษาที่ Melbourne 4 สัปดาห์

วันที่ 30 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2562 (Milestone English เรียนภาคค่ำ 4.30pm – 8.45pm)

จาก 203,100 บาท เหลือเพียง 127,000 บาท


โครงการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเรียนภาษาที่ Melbourne 2 สัปดาห์

วันที่ 27 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2562 (Milestone English เรียนภาคค่ำ 4.30pm – 8.45pm)

จาก 139,350 บาท เหลือเพียง 85,000 บาท


โครงการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Melbourne 2 สัปดาห์

วันที่ 27 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2562

จาก 128,100 บาท เหลือเพียง 75,000 บาท


โครงการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Melbourne 1 สัปดาห์

วันที่ 11 กรกฎาคม – 18 กรกฎาคม 2562

จาก 99,625 บาท เหลือเพียง 60,000 บาท


สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายระยะเวลาของโครงการสามารถ ดูได้ที่นี่


ข่าวดี ตอนนี้เราเปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจรวมกลุ่มกัน 10 คนขึ้นไป สามารถสมัคร และได้ราคาพิเศษตามตาราง และยังสามารถ เลือกช่วงเวลาเองได้ตลอดทั้งปี โดยจะต้องมีการแจ้งก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน ก่อนวันที่กำหนด

ตัวอย่างสถานที่ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกไปได้

คำถามที่พบบ่อย รวมถึงข้อกำหนด และเงื่อนไข สำหรับโครงการนี้


1. ราคาที่แจ้งในตารางมีอะไรที่ต้องจ่ายเพิ่มบ้าง?

- สำหรับราคาที่แจ้งในตารางเป็นราคาที่รวม ค่าอาหาร 150 AUD/อาทิตย์, ค่าที่พัก, ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ แบบบินตรงไปยังเมือง Melbourne พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลด 25 kg, ค่าโทรศัพท์มือถือ, ค่าอินเทอร์เน็ต, ค่าเดินทางภายในเมือง Melbourne, ค่า VISA, ค่าประกันสุขภาพ, ค่า Package tours ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Snow trip และ Great Ocean Road trip

- สิ่งที่ต้องจ่ายเพิ่มคือค่าสแกนนิ้ว และใบหน้าที่ VFS เชียงใหม่ (ประมาณแปดร้อยกว่าบาท) และค่าของฝาก หรือค่าอาหารที่เกินจากที่ให้ไว้


2. ที่พักเป็นแบบไหน และอยู่ส่วนไหนของเมือง?

- สำหรับที่พัก โดยปรกติจะเป็นบ้านพัก ที่อยู่ไม่ไกลจาก Melbourne CBD มากนัก และเป็นบ้านที่อยู่กันเฉพาะคนที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ปรกติจะมีการแยกบ้านระหว่าง หญิง และชาย เว้นแต่จะมีการร้องขอจากผู้เข้าร่วม ว่าต้องการอยู่บ้านหลังเดียวกัน และแยกห้องนอน ซึ่งปรกติ 1 ห้องนอน มักจะเป็นเตียงคู่ ที่สามารถนอนได้ 2 คน และในบ้านจะมีห้องน้ำ และห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร ห้องนั่งเล่นให้ใช้ร่วมกัน หนึ่งบ้านมีประมาณ 5 ห้องนอน


3. โครงการนี้ต้องจองเมื่อไหร่ จ่ายเงินตอนไหน และถ้าเปลี่ยนใจสามารถขอคืนเงินได้หรือไม่?

- โครงการนี้จะมีวันเวลาที่จะจ่ายเงิน และวันที่จองวันสุดท้ายกำหนดไว้แน่นอน โดยปรกติจะช้าสุดไม่น้อยกว่าสองเดือนก่อนวันที่จะไป และเมื่อจ่ายเงินพร้อมกับ VISA ผ่านเรียบร้อย ถ้าเปลี่ยนใจไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อคนที่จะไปได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะเป็นราคาพิเศษ และต้องมีการติดต่อประสานงานกับทางกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองของ Australia รวมถึงกำหนดชื่อผู้ที่จะไปไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อแจ้งต่อโรงเรียน บ้านพัก จองตั๋วเครื่องบิน รวมไปถึงการสมัคร VISA


4. จะมีคนดูแลอย่างไร และเราสามารถเที่ยวเองได้ไหม หรือต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมตลอด?

- เมื่อวันที่จะไปจะมีการอบรมรายบุคคลทุกคน และจะมีเจ้าหน้าที่โทรหาเมื่อน้องถึงสุวรรณภูมิและ และติดตามเรื่องการเข้าสนามบิน สามารถติดต่อได้ตลอดผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เมื่ออยู่ที่ประเทศไทย และเมื่อวันที่มาถึงสนามบิน Melbourne จะมีคนไปรับที่สนามบิน และพาผู้เข้าร่วมโครงการ ไปยังบ้านพักของตนเองโดยรถขนส่งสาธารณะของเมือง Melbourne พร้อมให้ข้อมูลแผนที่ เปิดเบอร์มือถือ ให้เงินสำหรับใช้จ่ายภายในออสเตรเลีย ให้บัตรขึ้นรถ รวมถึงแนะนำรายละเอียดต่างๆ ของเมือง

- ทุกวัน เสาร์ หรืออาทิตย์ จะมีแผนการท่องเที่ยวที่แน่นอนในแต่ละอาทิตย์ และจะกำหนดจุดนัดพบกันในตัวเมือง และมีเจ้าหน้าที่พาไปยังสถานที่ต่างๆ

- สำหรับวันธรรมดา จันทร์ถึงศุกร์ จะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปกับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถไปเที่ยวได้ตามอัธยาศัยในตอนเช้า ส่วนตอนบ่าย ถึง ตอนดึก นักเรียน ก็ไปเรียน ณ สถาบันภาษาที่กำหนดไว้

- ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการจะมีการขออนุญาตติดตามตำแหน่งของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด เพื่อเช็คสถานะ และดูแลความปลอดภัย รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา ที่อยู่ที่ Melbourne ได้ตลอดเวลา


5. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ต้องยอมรับ ข้อกำหนด และเงื่อนไขของโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนออกเดินทาง


รายล่ะเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

website www.festallor-edu.com

Line ID: festallor-edu

โทร: 054059784

facebook: www.facebook.com/FestallorEducation

instagram: www.instagram.com/festallor.education

ดู 41 ครั้ง0 ความคิดเห็น