TMG College Australia
TMG College Australia สถาบันระดับ Diploma ที่มีหลักสูตรมากมายให้เลือก ราคาเป็นมิตร คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน ที่สำคัญเมื่อจบแล้วสามารถ Pathway เข้าเรียนในระดับปริญญา ได้หลายมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียน ถ้าไม่มีผลภาษา สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรภาษาก่อนได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

Advanced Diploma of Accounting

Advanced Diploma of Accounting

Advanced Diploma of Conveyancing

Advanced Diploma of Leadership and Management

Advanced Diploma of Network Security


Certificate III in Barbering

Certificate III in Beauty Services

Certificate III in Business

Certificate III in Hairdressing

Certificate III in Health Services Assistance

Certificate III in Individual Support


Certificate IV in Accounting and Bookkeeping

Certificate IV in Ageing Support

Certificate IV in Beauty Therapy

Certificate IV in Business Administration

Certificate IV in Disability

Certificate IV in Information Technology Networking

Certificate IV in Leadership and Management


Diploma of Accounting

Diploma of Beauty Therapy

Diploma of Building and Construction (Building)

Diploma of Business

Diploma of Business Administration

Diploma of Community Services

Diploma of Conveyancing

Diploma of Hospitality Management

Diploma of Information Technology Networking

Diploma of Leadership and Management

Diploma of Project Management

Diploma of Salon Management


English for Academic Purposes (EAP) 1

English for Academic Purposes (EAP) 2

English for Academic Purposes Advanced Level (EAP 3)

General English (GE) Advanced

General English Elementary

General English Intermediate

General English Pre-Intermediate

General English Upper-Intermediate

IELTS Preparation

IELTS Preparation Extension


คุณสมบัติของนักเรียน

มีผล IELTS Certificate ระดับ 5.5 โดยไม่มี part ไหนต่ำกว่า 5.0 หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่า

(สำหรับใครที่มีผลภาษาไม่ถึงเกณฑ์ สามารถลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษก่อนแล้วเข้าเรียนได้ภายหลัง และสามารถมาสอบวัดระดับได้ที่ Melbourne ฟรี ก่อนเข้าเรียน)


วิทยาเขตที่สามารถเลือกได้

ระยะเวลาของหลักสูตร

- ตั้งแต่ครึ่งปีขึ้นไป ขึ้นกับอยู่กับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้


ราคาของแต่ล่ะหลักสูตร สามารถดู ได้ที่นี่

โหลดโบวชัวร์หลักสูตรทั้งหมดของวิทยาลัย ได้ที่นี่

โหลดหลักสูตรทางภาษาทั้งหมดของวิทยาลัย ได้ที่นี่


สนใจเรียนต่อ TMG College Australia รวมไปถึงสอบถามทุนการศึกษา

และโปรโมชั่นจากวิทยาลัยนี้ สามารถติดต่อได้ที่

website www.festallor-edu.com

Line ID: festallor-edu

โทร: 054059784

facebook: www.facebook.com/FestallorEducation

instagram: www.instagram.com/festallor.education
ดู 100 ครั้ง0 ความคิดเห็น