บุคลากรประจำ

Miss Sirapuxjiiwa TALUE
นางสาวสิรภัคจิวา  ทะลือ
(Founder / ผู้ก่อตั้ง)
-
-
(Educator/ผู้สอน/ครู)
นายนรินทร์  สิทธิกัน
(เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ)
Mr. Kittisak YASAMUT
นายกิตติศักดิ์  ยาสมุทร
(Executive Director/ผู้บริหารสูงสุด
และ Educator/ผู้สอน/ครู)
Mr. Anek LEKKY
นายเอนก  เล็กกี้
(Educator/ผู้สอน/ครู)
-
(เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่)
-
(เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

บุคลากรชั่วคราว

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เฟสเฑอเลอร์ เอ็ดดูเคชั่น

★โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่★

จังหวัดน่าน 

จะเปิดรับสมัครบุคลากรชั่วคราวเร็วๆ นี้ ติดตามได้ที่หน้าสมัครงาน

Verified

Contact Us

  • Facebook festallor education
  • festallor education instagram
  • LINE@festallor

Tel: 0885552166, 054059784

Email: festallor.education@gmail.com

Address

70/1, Village No.3, BanNaPha, Kong Khwai,

Mueang Nan District, Nan, 55000 Thailand