top of page

Student VISA

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย สำหรับผู้สมัครที่ต้องการไปเรียนและทำงานระหว่างเรียนในออสเตรเลีย โดยปรกติระหว่างเรียนสามารถทำงานได้สูงสุด 40 ชม. ต่อสองสัปดาห์ แต่ในกรณีปิดเทอมสามารถทำงานได้ไม่จำกัด

พิเศษกว่า สำหรับคนที่เรียนหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไปในหลักสูตรวิจัย และหลักสูตรปริญญาเอก สามารถทำงานได้ไม่จำกัดตลอดระยะเวลาที่ถือวีซ่าค่ะ รายละเอียดทั้งหมด สามารถเลื่อนดูด้านล่างได้เลยค่ะ

IMG_20211226_175458.JPG
IMG_20211225_204651.JPG
IMG_20211225_193631.JPG
IMG_20210327_200813.JPG

รายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับวีซ่านักเรียน

ของทางเรา ในบางกรณีสามารถใช้ statement เท่าไหร่ก็ได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัคร และการเขียน GTE ว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะ กรณีเคยวีซ่าไม่ผ่านจากที่ประเทศไหนมาก่อน หากจะสมัครกับทาง Festallor EDU จำเป็นต้องเรียนหลักสูตรปริญญาตรี โท หรือเอก หรือเรียนภาษาที่พ่วงกับหลักสูตรที่กล่าวมาเท่านั้นค่ะ สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีประวัติการไม่ผ่านวีซ่ามีรายละเอียดดังนี้

  • กรณีอายุไม่ถึง 30 ปี (สมัครในประเทศไหนก็ได้) / หรือ อายุไม่ถึง 35 ปี (สมัครภายในประเทศออสเตรเลียเท่านั้น)

สามารถสมัครเรียนในหลักสูตรอะไรก็ได้ที่เปิดสอนที่ออสเตรเลีย วุฒิขั้นต่ำต้องจบ ม. 6 และอายุ 18 ปีขึ้นไป หากสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยสามารถสมัครได้แบบไม่ต้องส่ง statement ค่ะ ขอแค่ผู้สมัครมีเงินสำหรับจ่ายค่าเทอม (ค่าเรียนเริ่มต้นที่ 6.5 แสนบาทต่อปี) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถดูรายละเอียดมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางเราได้โดย กดที่นี่เลยค่ะ

 

กรณีสมัครกับสถาบันที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย (ค่าเรียนเริ่มต้นที่ 1.5 แสนบาทต่อปี) ซึ่งการสมัครกรณีนี้จำเป็นต้องใช้สเตทเม้น หรือแบงค์การันตี โดยหากเป็นบัญชีของตนเองต้องมีเงินในบัญชีเริ่มต้นประมาณ 1 ล้านบาท หากกรณีเป็นของพ่อ แม่ หรือแฟน ต้องมีเริ่มต้นประมาณ 2 ล้านบาทค่ะ ซึ่งเป็นเงินก้อนเดียวกับที่จ่ายค่าเทอมได้ค่ะ การสมัครเรียนแบบนี้ ผู้สมัครต้องมีงานประจำที่แน่นนอน และมั่นคงทำเท่านั้นค่ะ

 

  • กรณีที่อายุ 30 ปีขึ้นไป (สมัครในประเทศไหนก็ได้)

วุฒิขั้นต่ำต้องจบ ม. 6 และต้องลงหลักสูตร ปริญญาตรี โท หรือเอก กับมหาวิทยาลัยเท่านั้น สมัครได้แบบไม่ต้องส่ง statement ค่ะ ขอแค่ผู้สมัครมีเงินสำหรับจ่ายค่าเทอม (ค่าเรียนเริ่มต้นที่ 6.5 แสนบาทต่อปี) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถดูรายละเอียดมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางเราได้โดย กดที่นี่เลยค่ะ

  • กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี และยังไม่จบ ม.6 (สมัครในประเทศไหนก็ได้)

ต้องมาเรียนมัธยมที่ประเทศออสเตรเลียเท่านั้น (ค่าเรียนเริ่มต้นที่ 6 แสนบาทต่อปี) ซึ่งการสมัครกรณีนี้จำเป็นต้องใช้สเตทเม้น หรือแบงค์การันตี โดยหากเป็นบัญชีของตนเองต้องมีเงินในบัญชีประมาณ 8 แสนบาท หากกรณีเป็นของพ่อ แม่ หรือแฟน ต้องมีประมาณ 1 ล้าน 5 แสนบาทค่ะ ซึ่งเป็นเงินก้อนเดียวกับที่จ่ายค่าเทอมได้ค่ะ สามารถลงเรียนได้ทุกรัฐ และได้ทุกโรงเรียนที่เป็นของรัฐบาล ที่รับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนค่ะ โดยจำเป็นต้องมีสมาชิคในครอบครัวมาด้วย โดยทำวีซ่าผู้ปกครอง มาพร้อมกับผู้สมัคร ซึ่งผู้ปกครองที่มาด้วยไม่สามารถทำงานได้ค่ะ

 

  • กรณีวีซ่าติดตาม (สมัครในประเทศไหนก็ได้)

วีซ่าติดตามคือในกรณีที่เป็นแฟนกันเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับนำพ่อหรือแม่มาด้วย ในกรณีเรียนระดับต่ำกว่าปริญญาตรีวีซ่าติดตามจำเป็นต้องใช้ statement ในการทำเท่านั้นค่ะ และจะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีอย่างน้อย 1 ล้าน 5 แสนบาทขึ้นไปค่ะ หากไม่เข้าเงื่อนไข ไม่สามาถทำวีซ่าติดตามได้ค่ะ ส่วนกรณีระดับปริญญาตรีขึ้นไปกับทางมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องใช้ statement ในส่วนนี้คนติดตามวีซ่านักเรียนสามารถทำงานได้ 40 ชม. ต่อสองสัปดาห์ตลอดระยะเวลาที่ถือวีซ่ารวมถึงตอนปิดเทอมด้วย ส่วนหากวีซ่าหลักเรียนหลักสูตรวิจัยระดับปริญญาโทขึ้นไป ผู้ติดตามสามารถทำงานได้ไม่จำกัด ตลอดระยะเวลาที่ถือวีซ่าค่ะ

เอกสารก็จะใช้ทะเบียนสมรส หรือหลักฐานอื่นๆ ถ้าไม่มีทะเบียนสมรส ก็จะต้องมีหลักฐานที่อยู่รวมกันเช่นชื้อบ้านร่วมกัน มีบิลค่าน้ำค่าไฟเข้าที่อยู่เดียวกัน เปิดบัญชีร่วมกัน แบบนี้เป็นต้นค่ะ ซึ่งวีซ่าติดตามโอกาสที่จะผ่านจะน้อยกว่ามาคนเดียวค่ะ

 

*** การสมัครเรียนหลักสูตรอื่น ที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษา ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร ดิฟโพรม่า ปริญญาตรี โท หรือเอก จำเป็นต้องมีผลสอบ IELTS แบบ Academic โดยไม่จำเป็นที่จะต้องถึงระดับที่ต้องการ สามารถมาเรียนภาษาก่อนและจากนั้น pathway เข้าไปในหลักสูตรที่ต้องการได้ค่ะ

 

หากสนใจสมัครวีซ่านักเรียน ขั้นแรกทางเรารบกวนเขียน GTE ส่งมาให้เราพิจารณาก่อนนะคะ ว่ามีโอกาสผ่านหรือไม่ จากนั้นทางเราจะติดต่อกลับ ว่าจะต้องปรับแก้คำพูดตรงไหน และต้องมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมบ้าง และสิ่งที่จะต้องเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้า คือเงินจ่ายค่าเรียนหนึ่งปีแรก ค่าตรวจสุขภาพ ค่าประกันสุขภาพ ค่าวีซ่า และค่าตั๋วเครื่องบิน จะจ่ายเมื่อโรงเรียนประเมินว่าเอกสารทุกอย่างผ่านหมดแล้ว และทางเราจะออกใบเสนอราคาที่มีจำนวนเงินแน่นอนไป จ่ายก่อนเริ่มทำวีซ่าค่ะ

สำหรับไฟล์คำถาม GTE สามารถโหลดได้ที่นี่เลยค่ะ

จากนั้นให้ตอบคำถามใส่ word แล้วส่งกลับมาได้ที่ facebook fanpage โดยทักเข้ามาใน inbox ตาม link นี้ได้เลยค่ะ
m.me/FestallorEducation หรือที่ festallor.education@gmail.com  หลังจากนั้นเมื่อทางเราได้รับ GTE และตรวจแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไปเพื่อช่วยปรับแก้ GTE และแจ้งว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และเจ้าหน้าที่จะแนะนำขั้นตอนต่อไปค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 

 

คำถามที่เกี่ยวข้อง

 

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

ค่า Visa (Student Visa) = $630

ค่าประกันสุขภาพ ต่อเดือน (Allianz Global) = $45

ค่าแปลเอกสาร ต่อหนึ่งหน้า (สามารถไปแปลที่อื่นได้) = $20

ค่าแปล GTE กรณีเขียนเป็นภาษาไทย (สามารถไปแปลที่อื่นได้)  = $40

ค่าบริการช่วยเหลือการกรอกแบบฟอร์ม ต่อ 1 ใบสมัคร = FREE

ค่าบริการแจ้งสถานะใบคำร้องขอวีซ่าต่อครั้ง =  FREE

ค่าบริการทำ Visa ทาง Internet (Online Processing) = FREE

ค่าบริการอบรม แนะแนว และอื่นๆ = FREE

ค่าเรียน จ่ายตามหลักสูตรที่นักเรียนเลือกไว้ โดยสามารถจ่ายหกเดือนแรกก่อนได้

เมื่อสมัครวีซ่าไม่ผ่านค่าใช้จ่ายที่จะได้คืน คือ
กรณีสมัครเรียนนอกประเทศออสเตรเลีย ค่าประกันสุขภาพ และค่าเรียนที่ลบออก $500 เท่านั้น โดยค่าแปลเอกสาร และค่าวีซ่าจะไม่ได้คืนค่ะ

กรณีสมัครภายในประเทศออสเตรเลีย จะได้คืนน้อยกว่านี้โดยโรงเรียนจะหักค่าเทอมที่นักเรียนได้เริ่มเรียนไปแล้ว ค่าประกันสุขภาพก็จะโดยหักออกเช่นกันค่ะ
 

เรียนกี่วันต่อสัปดาห์

กรณีเรียนภาษา ปรกติจะเรียน 5 วัน จ-ศ วันละ 4 ชม. ทั้งหมด 20 ชม. ต่ออาทิตย์

กรณีเรียนสายวิชาชีพ หรือปริญญา ขึ้นอยู่กับสาขาค่ะ บางสาขาเรียน 1 วัน บางสาขาเรียน 2 วัน แต่จะเรียนทั้งวันค่ะ ประมาณ 8 ชม. ต่อวันค่ะ หรืออาจจะแตกต่างไปตามมหาวิทยาลัยนั้น และจะแตกต่างกันไปในแต่ละเทอมโดยต้องเข้าไปเช็คในเว็ปของมหาวิทยาลัยที่จะเรียน

 

อยากสมัครทุนปริญญาตรี โท หรือเอก

เรื่องทุนการศึกษานักเรียนต้องสมัครโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยนั้นๆ โดยทางเราไม่สามารถสมัครให้ได้ และเมื่อทำเรื่องผ่านสามารถนำใบตอบรับทุน และส่งเอกสารมาให้เรา ทางเราจะทำวีซ่า และสมัครเรียนให้ค่ะ

 

การหาอาจารย์ที่ปริกษา สำหรับปริญญาโท หรือเอก

การหาอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับการทำวิจัยในระดับปริญญาโท หรือเอก นักเรียนต้องเป็นคนติดต่ออาจารย์เอง เมื่อมีอาจารย์ตอบรับและเขียนจดหมายตอบรับกลับมา สามารถนำจดหมายนั้นและส่งเอกสารเพิ่มเติมต่างๆ ทางเราจะทำวีซ่า และสมัครเรียนให้ค่ะ

 

GTE ต้องเขียนเป็นภาษาอะไร

GTE เขียนเป็นภาษาอะไรก็ได้ค่ะ ซึ่งถ้าเขียนภาษาไทยจะต้องเสียค่าแปล แต่ทางเราแนะนำให้เขียนภาษาที่ตัวนักเรียนเองถนัดมากที่สุด เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการสื่อสารค่ะ GTE สามารถเขียนมาก่อนได้ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจและปรับแก้ให้ค่ะ เราไม่สามารถส่งตัวอย่างของคนอื่นให้ได้ เนื่องจากเป็น confidential information ของแต่ละบุคคลค่ะ นักเรียนสามารถตอบคำถามในไฟล์ GTE นั้นมาได้เลย หากตอบได้ครบทุกคำถามถือว่าใช้ได้ และจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวีซ่าช่วยตรวจและปรับแก้ข้อมูลต่างๆ ให้ ไม่ต้องกังวลนะคะ เพราะอย่างไรแล้วก่อนที่เราจะส่งให้โรงเรียนเจ้าหน้าที่จะช่วยปรับแก้ให้เต็มที่ค่ะ

 

Agent สามารถเขียน GTE ให้ได้หรือไม่

การเขียน GTE ตามกฎแล้วเอเจนต์ไม่สามารถเขียนให้ได้ค่ะ ทางนักเรียนต้องเป็นคนเขียนเอง เขียนไม่ยากค่ะ สามารถตอบคำถามจากไฟล์ GTE ได้เลย ทั้งนี้เมื่อส่งกลับมาทางเราจะมีทีมงานช่วยตรวจ แก้ไขให้ก่อนส่งให้ทางโรงเรียนดูค่ะ

 

เปิดไฟล์ GTE ที่ดาวน์โหลดมาไม่ได้

มือถือ หรือแทบเลตบางรุ่นที่ไม่ได้ลงโปรแกรมไว้บางครั้งจะไม่สามารถเปิดไฟล์ต่างๆ ของเราได้ หากเกิดปัญหาในลักษณะนี้ทางเราแนะนำให้เปิดโดยใช้ Computer ค่ะ

 

ทาง Festallor มีงานให้ทำตอนไปออสเตรเลียไหม

ทางเราช่วยในเรื่องของการสมัครเรียน และการทำวีซ่า ส่วนเรื่องงานทางนักเรียนต้องหาเองค่ะ โดยทางเราจะแนะนำว่าปรกติเค้าหางานกันที่ไหน เว็ปไซต์อะไร งานประเภทไหนที่คนไทยนิยมทำ และสมัครไม่ยากแบบนี้เป็นต้นค่ะ ซึ่งที่ออสเตรเลียต้องการแรงงานมาก ปรกตินักเรียนที่วีซ่าผ่าน เมื่อเข้ามาในออสเตรเลียแล้ว จะได้งานภายในสองอาทิตย์แรกเกือบทุกคนค่ะ

 

ทาง Festallor มีที่พักให้ไหม

กรณีของที่พักทางเรามีสองทางเลือก ทางเลือกแรกคือนักเรียนหาที่พักเอง โดยทางเราแนะนำอย่าจ่ายค่ามัดจำที่พักก่อนหากยังไม่แน่ใจ เพราะหากถูกผู้ไม่หวังดีหลอก ทางเราไม่สามารถตามเรื่องให้ได้ กรณีที่สองคือเป็นที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ กรณีนี้สามารถทำได้ง่าย แต่ค่าที่พักจะแพงกว่ากรณีแรกพอสมควรค่ะ

 

Festallor EDU อยู่ที่ไหน

เป็นฝ่ายเรียนต่อต่างประเทศของโรงเรียน Festallor ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยฝ่ายเราตั้งอยู่ที่จังหวัดน่านค่ะ และมีเจ้าหน้าที่ Support นักเรียนที่ Melbourne ค่ะ ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา ในส่วนของการทำวีซ่าทางเราไม่รับ walk in  ทุกกรณีค่ะ สามารถทำเรื่องออนไลน์ และจะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป หรือเป็น video call ค่ะ

 

ขั้นตอนทั้งหมดในการทำวีซ่านักเรียน

1. ทางเราจะขอ GTE ก่อนและประเมินว่าสามารถทำวีซ่าผ่านหรือไม่ หากไม่มีโอกาสผ่านทางเราจะไม่รับทำค่ะ หากมีโอกาสผ่านเราจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวีซ่าติดต่อกลับเพื่อปรับแก้ GTE ให้ตรงใจกับอิมมากที่สุด

2. นักเรียนเลือกหลักสูตรที่จะเรียน เมือง และระยะเวลาที่จะเรียน

3. กรอกใบสมัครและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทางเราจะแจ้งว่าจะใช้เอกสารอะไรบ้างขึ้นกับคุณสมบัติของผู้สมัคร

4. หากเขียน GTE เป็นภาษาไทยมาจะต้องเสียค่าแปลเนื่องจากเราต้องส่งให้บริษัทแปล และเอกสารต่างๆ ที่เป็นภาษาไทยจะต้องเสียค่าแปล GTE หน้าละ $40 (ดอลล่าออสเตรเลีย) ตัวหนังสือ 18 ส่วนเอกสารอื่นๆ หน้าละ $20 ขั้นตอนการแปลจะใช้เวลา 3-4 วันทำการ สามารถนำไปแปลที่อื่นได้ หากที่แปลนั้นได้รับรองและใช้สมัครวีซ่าออสเตรเลียได้

5. ส่งเอกสารทั้งหมดให้ทางโรงเรียน เมื่อโรงเรียนตอบรับเข้าเรียน จะออกใบจ่ายเงินมาให้ ให้เราไปจ่ายที่ธนาคาร จากนั้นจ่ายค่าวีซ่า และค่าประกันสุขภาพ ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 3 วันทำการ

6. โรงเรียนออกใบ COE เพื่อใช้ในการทำวีซ่า และทางเราจะดำเนินการทำวีซ่าให้ทันที การออกใบ COE จะใช้เวลา 7-15 วันทำการ และเราจะทำวีซ่าให้ภายใน 1 วันทำการ

7. นักเรียนไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลที่ออสเตรเลียรับรองที่ใกล้ที่สุด รวมถึงเก็บลายนิ้วมือที่ VFS

8. รอผลวีซ่า ขั้นตอนนี้จะไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอนขึ้นกับทางอิมมิเกรชั่น ปรกติจะ 1 อาทิตย์ ไปจนถึง 3 เดือน

bottom of page