top of page

About Us

Festallor ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 โดยมีวัตถุประสงค์แรกคือการสร้างแบรนด์ (Brand Loyalty) โดยมีการจดสิทธิบัตร (Patent) ไว้หลายรายการ

ในปี 2008 ได้มีการตั้งห้องวิจัยเคมีสีเขียว (Green Chemistry) เป็นฝ่ายวิจัยที่รับผิดชอบ 3 หัวข้อหลักคือ การวิจัยเกี่ยวกับการสกัดสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural product chemistry), การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร (Food technology), และการวิจัยพัฒนาเครื่องสำอางค์ออร์แกนิคพร้อมทั้งจดทะเบียน อ.ย. (Cosmetic chemistry) 

ในปี 2014 Festallor ได้มีการเปิดฝ่ายศึกษาต่อต่างประเทศ Festallor Education (Festallor EDU) โดยได้ร่วมมือกับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ และได้วุฒิเดียวกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในส่วนนี้ทางเราจะช่วยในเรื่องของ การลงทะเบียนเรียน การปรึกษาการเรียนต่อ รวมถึงดูแลในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ Charge ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากค่าเทอมที่สถาบันการศึกษาต่างประเทศเรียกเก็บ 

ในปี 2019 Festallor ได้มีการเปิดโรงเรียนสอนภาษา Festallor Education School of English (Festallor School) ขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนเอกชนระดับอินเตอร์ในจังหวัดน่าน ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education of Thailand) โดยมีสโลแกนของโรงเรียนคือ Achieve the Highest Potential of Yourself

เพือให้ผู้เรียนสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเอง

Festallor School เริ่มต้นมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้จัดทำขึ้นอย่างเป็นเอกสิทธิ์ โดยได้นำแนวคิด เทคนิค รวมถึงกระบวนวิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก มาปรับให้เหมาะสมกับระบอบการศึกษาภาษาอังกฤษของประเทศไทย โดยมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และการแบ่งระดับของผู้เรียนที่อ้างอิงจาก The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), ระบบประเทศออสเตรเลีย (หน่วยงาน English Australia) และนิวซีแลนด์ (หน่วยงาน New Zealand Language Center) 

และปัจจุบัน Festallor ได้มีการเปิดคอร์สเรียนพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษกิจและสังคมปัจจุบัน หรือเรียกว่ายุค 5.0 G โดยเฉพาะวิถี New Normal เพื่อให้โรงเรียนได้ก้าวกระโดดสูู่ความเป็น School of Life อย่างเต็มรูปแบบ โดยคอร์สเรียนเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Improve) และ Digital Skill โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนสารมารถพัฒนาตัวเองด้วยทักษะชีวิตแบบใหม่ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ IE คือ IQ (Intelligence Quotient)  และ EQ (Emotional Quotient) โดยทุกคอร์สเรียนเน้นการเรียนการสอน 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ของโรงเรียน

และในปี 2020 Festallor ได้มีการเปิด Department of Skills and Employment ขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงานระหว่าง ภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ตลอดจนบุคคลในสังคม ที่ต้องการพัฒนาทักษะชีวิต การทำงาน รวมถึงพัฒนาธุรกิจ องค์กร เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เฟสเฑอเลอร์ เอ็ดดูเคชั่น ยินดีให้บริการ

      สนใจสอบถามข้อมูลเรียนภาษาอังกฤษที่จังหวัดน่าน (ฝ่ายวิชาการ) หรือ สอบถามข้อมูลการเรียนระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฝ่ายอุดมศึกษา) รวมไปถึงปรึกษาปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับการเรียนต่อ สามารถฝากข้อความไว้ตามแบบฟอร์มด้านล่าง ทางเราจะรีบติดต่อกลับโดยด่วน หรือสามารถติดต่อตามช่องทางอื่น ได้ตลอดเวลาครับ/ค่ะ

Success! Message received.

Festallor Education School of English

(โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เฟสเฑอเลอร์ เอ็ดดูเคชั่น)

บ้านนาผา ตำบลกองควาย 

อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

ประเทศไทย  

                Tel : 088-555-2166  หรือ  054-059-784 

                Email : festallor.education@gmail.com

                            info@festallor-edu.com

                                 Facebook Fanpage 

                                 Facebook Group 

                                 Instagram

                                 Line

  • Facebook festallor education
  • Facebook
  • festallor education instagram
  • LINE@festallor
bottom of page