About Us

Festallor Education School of English ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 25 เดือนกันยายน ปีพุธศักราช 2562 เพื่อเป็นโรงเรียนเอกชนระดับอินเตอร์ ในจังหวัดน่าน ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ และมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ โดยได้นำแนวคิด เทคนิค รวมถึงกระบวนวิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ตัวอย่างเช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร แคนนาดา และสหรัฐอเมริกา มาปรับให้เหมาะสมกับระบอบการศึกษาภาษาอังกฤษของประเทศไทย โดยมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และการแบ่งระดับของผู้เรียนที่อ้างอิงจาก The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ของระบบประเทศออสเตรเลีย (หน่วยงาน English Australia) และนิวซีแลนด์ (หน่วยงาน New Zealand Language Center) เป็นหลัก นอกจากนี้เรายังได้นำเอาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช 2551 และข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ประจำปี พ.ศ. 2560 - 2564) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตร และปรับให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยปัจจุบัน ในยุค 4.0 

โรงเรียนได้ทำราคาที่เหมาะสม และมีทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนในระดับต่างๆ ทำให้นักเรียนเข้าถึงได้ง่าย ในคุณภาพการศึกษาระดับสากล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในระบบการศึกษาที่ดีมากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทั้งหมดของตัวเองที่มีออกมา โดยปราศจากความกดดัน สิ่งที่เหนือกว่าของโรงเรียนเราคือ ครูทุกคนที่สอนในโรงเรียน เคยไปศึกษาต่อในต่างประเทศมาแล้วทั้งสิ้น ทำให้สามารถมอบประสบการณ์การศึกษาที่ดีที่สุดให้กับนักเรียน และเพื่อต่อยอดระดับภาษาของนักเรียนในโรงเรียนของเรา นักเรียนทุกคนที่เข้าเรียนเกิน 2 ระดับ จะได้รับใบประกาศจากสถาบันชั้นนำ ระดับแถวหน้าของโลก ร่วมกับใบประกาศจาก Festallor Education School of English และเมื่อจบหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับกลาง นักเรียนทุกคนสามารถเข้าศึกษาต่อสถาบันของประเทศออสเตรเลีย ภายใต้การบริการของโรงเรียนเราที่วิทยาเขต จังหวัดน่าน และนักเรียนสามารถได้รับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนเพื่อเรียนต่อในประเทศออสเตรเลียโดยไม่ต้องมีการสอบแข่งขันใดๆ 

ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความเป็นมืออาชีพในระดับ International และระบบการเรียนการสอนที่เราจัดทำขึ้น จะช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจ และใช้ภาษาอังกฤษในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดของศักยภาพของตัวนักเรียน เหมือนกับสโลแกนของโรงเรียน Achieve the Highest Potential of Yourself.

Contact Us (ติดต่อเรา)

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เฟสเฑอเลอร์ เอ็ดดูเคชั่น ยินดีให้บริการ

สนใจสอบถามข้อมูลเรียนภาษาอังกฤษที่จังหวัดน่าน (ฝ่ายวิชาการ)

หรือ สอบถามข้อมูลการเรียนระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฝ่ายอุดมศึกษา) หรือ สอบถามข้อมูลทางด้านเรียนต่อ วีซ่านักเรียน (ฝ่ายศึกษาต่อต่างประเทศ)

 

รวมไปถึงปรึกษาปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับการเรียนต่อ สามารถฝากข้อความไว้ตามแบบฟอร์มด้านล่าง ทางเราจะรีบติดต่อกลับโดยด่วน หรือสามารถติดต่อตามช่องทางอื่น ได้ตลอดเวลาครับ/ค่ะ

Festallor Education School of English

(โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เฟสเฑอเลอร์ เอ็ดดูเคชั่น)

เลขที่ 70/1 บ้านนาผา หมู่ที่ 3 ตำบลกองควาย  อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ประเทศไทย 

Tel: 0885552166 หรือ 054059784 Email: festallor.education@gmail.com

Verified

Contact Us

  • Facebook festallor education
  • festallor education instagram
  • LINE@festallor

Address

Tel: 0885552166, 054059784

Email: festallor.education@gmail.com

70/1, Village No.3, BanNaPha, Kong Khwai,

Mueang Nan District, Nan, 55000 Thailand