บริการใหม่

Department of Higher Education,

Festallor Education School of English

ตรา(ครอบ)500.png

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เฟสเฑอเลอร์ เอ็ดดูเคชั่น

★โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่★

จังหวัดน่าน 

เตรียมเปิดให้บริการ เป็นศูยน์ให้บริการกับทาง วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย

เพื่อให้นักเรียนไทย สามารถเรียนหลักสูตรอนุปริญญาตรี และปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ

ที่โรงเรียนของเรา ผ่านทางออนไลน์กับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลียโดยตรง

และได้รับวุฒิการศึกษา เหมือนกับคนที่เรียนในประเทศออสเตรเลีย กับค่าใช้จ่ายรวมที่ถูกกว่า

แล้วพบกันไม่นานเกินรอ

....Coming soon....