top of page

ฝ่ายทักษะอาชีพ และการจ้างงาน ยินดีต้อนรับ

Web_timeline7.jpg

Welcome to
Green Chemistry Research Centre
Festallor Education School of English

ศูนย์วิจัยเคมีสีเขียวเฟสเฑอเลอร์ ยินดีต้อนรับ

festallor

Green Chemistry Research Centre of Festallor Education

ประวัติ
ภาระหน้าที่
—Pngtree—medical_pharmacy_chemistry_

ประวัติ

       ในปี 2008 ได้มีการตั้งห้องวิจัยเคมีสีเขียว (Green Chemistry) เป็นฝ่ายวิจัยที่รับผิดชอบ 3 หัวข้อหลักคือ การวิจัยเกี่ยวกับการสกัดสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural product chemistry), การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร (Food technology), และการวิจัยพัฒนาเครื่องสำอางค์ออร์แกนิคพร้อมทั้งจดทะเบียน อ.ย. (Cosmetic chemistry) 

 

Green Chemistry Research Centre of Festallor Education เป็นสถานที่ในการคิดค้น ทดลอง ตรวจสอบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในจังหวัดน่าน โดยสถานที่ผลิตของเราได้มีการจดทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย ภายใต้การควบคุมการผลิตที่ได้มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณะสุขจังหวัด ทำให้เราได้มีโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าเป็นจะประโยชน์ต่อผู้บริโภคออกมาเรื่อยๆ พร้อมทั้งมีการจัดประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่อง

       ​

Green Chemistry Research Centre of Festallor Education ได้รับความร่วมมือจาก Researcher หรือนักวิจัยหลายๆ ท่าน จากสถาบันวิจัยอันดับต้นๆ ของประเทศ เป้าหมายหลักของศูนย์วิจัยแห่งนี้ คือการนำเอาผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ หรือทางการเกษตรมาประยุกต์ใช้ อีกทั้งถือเป็นการช่วยสนับสนุนผลิตผลจากชาวบ้านอีกด้วย

      

 ศูนย์วิจัยแห่งนี้ยังได้มีการเปิดอบรม ให้ความรู้ ในการนำพืชสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางค์ออแกนิค และการผลิตสารทำความสะอาดออแกนิค ซึ่งรวมถึงการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ พัฒนา เทคโนโลยีการผลิต การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา การบรรจุ การแปรรูป การจัดเก็บ การส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหาร แก่ผู้ที่สนใจ อยากเรียนรู้ และอยากทำผลิตภัณฑ์ดีๆ ใช้เอง อีกทั้งเรายังรับทำการวิจัยผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของผู้ประกอบการ ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ หรือผลการวิจัย ในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างนวัตกรรม New Green Product ที่ยอดเยี่ยมสู่อนาคต

laboratory

​Our Research Gallery

_1050036
_1050028
_1050022
_1050026
IMG_25611012_111657
IMG_25611021_164521
IMG_25611021_164525
_1050019
IMG_4680
IMG_25611012_111622
IMG_4679
IMG_4677
IMAG0823
IMAG1187
IMAG1176
IMG_4673
IMAG0821
IMAG1183
IMAG0627
IMAG0630
DSC_1240
DSC_1432
DSC_1238
IMAG0074
DSC_1430
DSC_0695
1389011793462
C360_2013-12-22-13-55-08-151
0001
0002

ภาระหน้าที่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

LINK

​ 1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ​
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3. ฝึกอบรมให้ความรู้

เรียนภาษาอังกฤษ น่านนคร

คอร์สซัมเมอร์

เรียนต่อต่างประเทศ

engineer

ฝึกอบรม

NEW PRODUCT

"สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยมาตรฐานระดับสากล"

สัมมนา

bottom of page