top of page

ฝ่ายทักษะอาชีพ และการจ้างงาน ยินดีต้อนรับ

cuurses.jpg
festallor

Welcome to Festallor Education

School of English

 

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เฟสเฑอเลอร์ เอ็ดดูเคชั่น 

Popular Course of Life Skill

ประวัติ
ภาระหน้าที่
training-5069846_1920.jpg

PROMOTION

ประวัติความเป็นมา

       Festallor Education School of English เราเป็นโรงเรียนประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต โดยเราได้เห็นความสำคัญของการเรียนการสอนที่เน้น "ประสบการณ์ชีวิต" มากกว่าการท่องจำ และเพื่อตอกย้ำความเป็น  International เราจึงได้มีการเปิดคอร์สเรียนสุด Exclusive ขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ชีวิตที่มากขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ในเรื่องการเรียน และการทำงาน รวมทั้งบทบาทอาชีพต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้น และสนับสนุนวิถี "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ของสังคมยุคใหม่

       ปัจจุบัน วิถีชีวิต แบบ New Normal เป็นสิ่งที่บุคคลจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งรอบด้าน เพื่อสามารถปรับตัวกับทุกสภาวะเศรษฐกิจ และสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างก้าวกระโดด 

ซึ่งเราคงปฎิเสธไม่ได้ว่าในปี 2020 โลกของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก คนที่สามารถปรับตัว คือคนที่อยู่รอดในทุกสถานการณ์ 


       ภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่จำเป็น แต่ปัจจุบันเราเชื่อว่า คนในสังคม ต้องการอะไรที่มากกว่านั้น 

สังคมปัจจุบันต้องการคนที่มี IQ Intelligence quotient และ EQ Emotional Intelligence เพื่อสามารถรับกับปัญหาต่างๆที่เข้ามากระทบอยู่เสมอ ทั้งเรื่องการเรียนต่อ และการทำงาน

       มันจะดีไม่น้อยหากคุณสามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทในชีวิตของคุณ ให้เป็นคนที่มี "คุณค่า" มากยิ่งขึ้น เติมเต็มความเป็นคน ให้สมบูรณ์แบบ พร้อมพัฒนาศักยภาพในทุก ๆ ด้านให้ไปในจุดสูงสุด ที่คุณสามารถไปได้ และดำรงอยู่ในสังคมยุคใหม่ได้อย่างมีความสุข 

 

       Popular Course คือคอร์สยอดนิยม ที่มีผู้เรียนสนใจเรียนมากที่สุดในปี 2020 โดย Festallor ได้นำเนื้อหาการเรียนการสอนส่วนหนึ่ง มาจากมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยได้รับเกียรติจากผู้สอน ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ Expert ด้านนั้น ๆ มาถ่ายทอด ด้วยประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน

 

       โดย Popular Course จะมีคอร์สที่มีเนื้อหา เน้นการพัฒนาทักษะต่างๆ อันได้แก่

  • พัฒนาบุคลิกภาพ เช่น บุคลิกภาพของผู้นำ บุคลิกภาพของนักขาย และ บุคลิกภาพการเข้าสังคม 

  • พัฒนาทักษะการพูด เช่น การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน บุคคล และการสื่อสารเพื่อปิดการขาย


       อีกทั้งยังมีทักษะการใช้สื่อ Online การสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ ทั้งการพูดหน้ากล้อง การใช้ Social Media ในการหารายได้เสริม หรือ การสร้างอาชีพใหม่ ให้เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติจริง และลงมือทำจริง โดยใช้สถานการณ์จริง 

Popular Course คืออะไร?

คอร์สเรียนของเรา

LINK

เรียนภาษาอังกฤษ น่านนคร

คอร์สซัมเมอร์

เรียนต่อต่างประเทศ

ฝึกอบรม

สัมมนา

DIGITAL SKILLS :
DIGITAL SKILLS FOR WORK AND LIFE

ทักษะดิจิทัล :

"ทักษะดิจิทัลเพื่อการทำงานและชีวิต"

COMMUNICATION AND INTERPERSONAL
SKILLS AT WORK

"การสื่อสารและทักษะระหว่างบุคคลในที่ทำงาน"

team-5614132_1920.jpg

CAREER COACHING FOR WOMEN :
SUPERCHARGE YOUR CAREER WITH ALLBRIGHT

การฝึกสอนอาชีพสำหรับผู้หญิง :
"ยกระดับอาชีพของคุณด้วยความสว่าง"

MANAGEMENT AND LEADERSHIP

การจัดการและความเป็นผู้นำ

LIVE
PROFESSIONAL

สอนไลฟ์สดมืออาชีพ

สร้างตัวตนเริ่มจาก 0 สู่..แม่ค้าออนไลน์

เงินล้าน

เรียนไลฟ์สด.jpg

CREATE A PROFESSIONAL ONLINE PRESENCE

สร้างการแสดงตนออนไลน์แบบมืออาชีพ

INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY :
THE PSYCHOLOGY OF PERSONALITY

บทนำสู่จิตวิทยา :
"จิตวิทยาของบุคลิกภาพ"

woman-3220835_1920.jpg
bottom of page