ฝ่ายทักษะอาชีพ และการจ้างงาน ยินดีต้อนรับ

1/2

Welcome to 

Department of Skills and Employment

Festallor Education School of English

ฝ่ายทักษะอาชีพและการจ้างงาน

PROMOTION

ประวัติ

       ในปี 2020 Festallor Education School of English ได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนา รูปแบบการเรียนการสอน ให้เข้ากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับล่าสุด เพื่อให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาวะเศรษกิจปัจจุบันมากที่สุด

        Festallor Education School of English ได้จัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียน สร้างเสริมทักษะชีวิต และเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์มากกว่าการท่องจำ ดังเช่นนักเรียนต่างชาติ ที่ทุกคนมักจะมีงาน Part-Time ทำหลังเลิกเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยที่ผ่านมา ฝ่ายศึกษาต่อต่างประเทศ ได้ดำเนินการแนะนำงาน Part-Time ให้กับนักศึกษาที่เรียนต่อในต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีหลากหลายหน่วยงานที่เคยติดต่อกันมาแล้ว หรือหน่วยงานที่เข้ามาติดต่อทางโรงเรียน เพื่อขอคัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงาน

        ทั้งนี้ทางโรงเรียนเราจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการทำงานระหว่างเรียนมากขึ้น จึงเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และยังเป็นการสร้างเสริมความก้าวหน้าในชีวิต ให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกประเทศภายใต้สภาวะปัจจุบันได้ นอกจากนี้การทำงานระหว่างเรียน ถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของตัวนักศึกษาเอง และยังถือเป็นการสนับสนุนนักศึกษาที่ขยัน ตั้งใจ แต่ไม่มีทุนในการเรียน ให้ได้เรียนตามที่มุ่งหวัง

        ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีมติเห็นชอบ ในการเปิด ฝ่ายทักษะอาชีพ และการจ้างงาน อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 เพื่อเป็นตัวกลาง ในการคัดกรองงานสำหรับนักศึกษา และเป็นตัวกลางของหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการคัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงาน ให้เกิดการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ

       และนอกจากนี้ เรายังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักศึกษาในโรงเรียนของเรา ที่มี Talent Skill หรือ มีทักษะความสามารถพิเศษ เข้าร่วมด้วยเช่นกัน เพื่อให้หน่วยงานที่ต้องการหาบุคลากรที่มีคุณภาพ ได้ร่วมงานกัน ซึ่งนโยบายนี้ถือเป็นการแบ่งเบาภาระทางสังคม อีกทั้งยังถือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเพิ่มโอกาสให้กับทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจในบ้านเราให้เดินไปข้างหน้า

1/3

ภาระหน้าที่

   เราเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ติดต่อประสานงาน ปฎิบัติและรับผิดชอบในด้านการจัดหางานและการสร้างอาชีพ เพื่อให้บุคคล สามารถปรับตัว ตามกระบวนการทางสังคม ซึ่งถือเป็นขั้นตอนหรือวิธีการก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายในการสร้างตนให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ตามความสามารถและศักยภาพ ตามความถนัด​​

LINK

เรียนภาษาอังกฤษ น่านนคร

คอร์สซัมเมอร์

เรียนต่อต่างประเทศ

ฝึกอบรม

FIND YOUR JOB

"งานหาคน คนหางาน สร้างโอกาสที่มากกว่า"

สัมมนา

Verified

Contact Us

  • Facebook festallor education
  • festallor education instagram
  • LINE@festallor

Tel: 0885552166, 054059784

Email: festallor.education@gmail.com

Address

70/1, Village No.3, BanNaPha, Kong Khwai,

Mueang Nan District, Nan, 55000 Thailand