Australian Education System

อัปเดตเมื่อ 30 ม.ค. 2020


Australian Education System หรือ ระบบการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ถือเป็นหนึ่งในระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐานสูงมาก และยังได้รับการดูแลส่งเสริมจากทางรัฐบาลออสเตรเลียอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้มีข้อกำหนดต่างๆเพื่อเข้ามาควบคุมดูแล เกี่ยวกับการศึกษาในประเทศออสเตรเลียที่เรียกกันว่า The Australian Qualifications Framework หรือเรียกสั้นๆว่า AQF จากข้อกำหนดของ AQF นี้เองทำให้ทุกสถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่ลงทะเบียนถูกต้องตามข้อกำหนดของรัฐบาล มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน เป็นผลทำให้ออสเตรเลียโด่งดังในด้านการศึกษามากเป็นอันดับที่ 4 ของโลกจากการจัดอันดับด้วย QS ทั้งที่มีมหาวิทยาลัยเพียง 39 แห่งเท่านั้น เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่ติด Top 10 ของการจัดอันดับ นั้นมีมหาวิทยาลัยมากกว่า 100 แห่งทั้งสิ้น นี่เป็นหนึ่งในเครื่องการันตีถึงคุณภาพการศึกษาที่เป็นสากลและเท่าเทียมกันของมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นทุกคนที่สนใจไปเรียนต่อที่ประเทศนี้สามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับมาตรฐานการศึกษาที่ดี และมีคุณภาพในระดับโลก

วันนี้ทาง Festallor Education จะพาไปรู้จักกับระบบ AQF ว่าเป็นอย่างไรบ้าง


Australian Qualifications Framework หรือ AQF มีทั้งหมด 17 คุณวุฒิการศึกษา และแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังตาราง


Senior Secondary Certificate of Education qualifications เป็นวุฒิการศึกษาสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งไม่ได้ จัดอยู่ในระดับ AQF Level อย่างเป็นทางการ แต่ใช้เพื่อให้มีคุณวุฒิที่เหมาะสมเพื่อไปศึกษาในระดับอื่นๆ ต่อไป

Vocational and Technical Education เป็นระบบการศึกษาที่ขึ้นชื่อ และมีคุณภาพมากของประเทศออสเตรเลีย และเป็นที่นิยมไปเรียนมากของนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ที่เรามักจะเรียกกันว่าไปเรียนดิฟ จริงๆแล้วย่อมาจาก Diploma หรือวุฒิการศึกษาแบบสายอาชีพของบ้านเค้านั่นเอง หลักสูตรที่นิยมกันส่วนมากมักจะเป็นการบัญชี การตลาด การทำอาหาร และการโรงแรม เป็นต้น

Higher Education หรือเราเรียกกันว่าระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่หลักสูตร Diploma ไปจนถึงระดับปริญญาเอก เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ เข้มแข็ง และช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งทุกมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียล้วนมีชื่อเสียง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย GO 8 ที่ติดอันดับต้นๆของโลกเกือบทุกสาขาวิชา ในทุกสำนักการจัดอันดับ

สำหรับใครที่สนใจไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเป็น เรียนภาษา เรียนวิชาชีพ หรือเรียนระดับอุดมศึกษา ไม่ว่าจะมีผลภาษาอังกฤษหรือไม่มี สามารถติดต่อและรับคำปรึกษาได้ฟรี จากทาง Festallor Education ได้ทุกช่องทาง เพราะเราได้รับการรับรองการเป็น Agent ที่ถูกต้องตามกฎของประเทศออสเตรเลีย ให้เราวางแผนกันเรียนต่อให้นะครับ

#Australia #Education #ระบบการศกษาในออสเตรเลย #ระดบการศกษาในออสเตรเลย #โปรเรยนตอออสเตรเลย #เรยนภาษาทเมลเบรน #เรยนภาษาทออสเตรเลย #เรยนภาษาทซดนย #เรยนภาษาครงป #เรยนภาษา6เดอน #เรยนตอตางประเทศ #เรยนและทำงานทออสเตรเลย #เรยนภาษา1ป #ทนเรยนตอ #คาใชจายในการเรยนภาษาทออสเตรเลย #เรยนตอนอก #ทำVISAนกเรยน #เรยนออสเตรเลย #เรยนDiplomaออสเตรเลย #เรยนCertificateออสเตรเลย #มหาวทยาลยในออสเตรเลย #Work #สวนลดทนการศกษา #เรยนไปดวยทำงานไปดวย #ทนการศกษา #ราคาเรยนภาษาทออสเตรเลย #เรยนภาษาเมลเบรน #เทยวเมลเบรน #promotion